Kompensation til dig, som pendler på Thybanen

Som led i et større fornyelses- og vedligeholdelsesprojekt skal Oddesundbroens gamle jernbanespor skiftes ud med nye spor. Det betyder, at der ikke kan køre tog på strækningen mellem Thisted og Struer i perioden d. 1. maj - 21. november 2022.

I denne periode indsætter Arriva derfor togbusser som erstatning for alle togafgange.
Læs mere om sporarbejdet her.

Få 25% rabat på dit pendlerkort

Vi er klar over, at det medfører gener for vores kunder på Thybanen, når sporarbejdet strækker sig over så lang en periode. Derfor vil vi gerne give kompensation til vores berørte pendlere på strækningen som en særlig tak.

Som pendler på Thybanen kan du derfor få 25% rabat på køb af pendlerkort, hvis du opfylder følgende kriterier:

1. Du har købt et af følgende pendlerprodukter:

 • Pendlerkort købt i Arriva Tog appen.
 • Rejsekort Pendler.
 • Rejsekort Pendler Kombi.
 • Ungdomskort.

2. Som er gyldigt...

 • Til rejse på hele eller dele af strækningen mellem Thisted - Struer.
 • Og i minimum 60 dage i perioden fra d. 1. maj 2022 til d. 21. november 2022.

Søg pendlerkompensation

 Læs flere betingelser herunder.


Bemærk: Man kan blive kompenseret op til 2 gange, blot man har sammenlagt 120 dages gyldighed for pendlerperioder på strækningen.

Betingelser og regler for kompensationen

Pendlerkort købt i Arrivas app

Har du købt et Pendlerkort købt i Arrivas app, som opfylder ovenstående kriterier, kan du få 25% rabat på dit næste Pendlerkort i appen. Du kan blive kompenseret op til 2 gange (kræver at du har min. 120 dages gyldighed på Arriva Pendlerkort til strækningen).

 

Der gælder følgende regler:

 

 • Ved Pendlerkort købt i Arrivas app, tilbyder Arriva 25% rabat på dit næste Pendlerkort i Arriva Tog app som særlig kompensation.
 • Du kan søge kompensation, når du har haft et gyldigt pendlerkort i mindst 60 dage fra 1. maj - 21. november (tidligst d. 1. juli 2022).
 • De 60 dage må gerne være fordelt på flere pendlerkort. Ved pendlerkort, der begynder inden d. 1. maj eller slutter efter d. 21. november, medregnes kun de dage, der er indenfor perioden.
 • Helt eller delvist tilbagebetalte pendlerkort er ikke omfattet af tilbuddet. 
 • Din pendlerstrækning må gerne strække sig udover Thybanen, så længe en del af rejsen foregår på Thybanen.
 • Rabatkoden giver 25% på køb af et Pendlerkort i Arrivas app med en slutdato senest d. 30. april 2023.
 • Rabatkoden er personlig og kan benyttes 1 gang inden d. 31. december 2022.

Hvordan får jeg rabatten?

 

 • Udfyld formularen og søg kompensationen tidligst 1. juli 2022.
 • Du modtager en unik rabatkode på mail senest 3 uger efter din ansøgning.
 • Benyt rabatkoden til køb af et Pendlerkort i Arrivas app.
 • Hvis du har fået kompensation to gange, og altså har to rabatkoder, skal de benyttes til køb af to separate pendlerkort, da man kun kan benytte én rabatkode pr. køb.

Man kan scrolle til højre i tabellen

Rejsekort Pendler eller Rejsekort Pendler Kombi

Har du købt et Rejsekort Pendler eller Rejsekort Pendler Kombi, som opfylder ovenstående kriterier, kan du få 25% på dit næste Pendlerkort i appen.

Der gælder følgende regler:

 

 • Ved Rejsekort Pendler & Rejsekort Pendler Kombi, tilbyder Arriva 25% rabat på et Pendlerkort i Arriva Tog app som særlig kompensation.
 • Du kan søge kompensation, når du har haft et gyldigt pendlerkort i mindst 60 dage fra 1. maj - 21. november (tidligst d. 1. juli 2022).
 • De 60 dage må gerne være fordelt på flere pendlerkort. Ved pendlerkort, der begynder inden d. 1. maj eller slutter efter d. 21. november, medregnes kun de dage, der er indenfor perioden.
 • Helt eller delvist tilbagebetalte pendlerkort er ikke omfattet af tilbuddet. 
 • Din pendlerstrækning må gerne strække sig udover Thybanen, så længe en del af rejsen foregår på Thybanen.
 • Rabatkoden giver 25% rabat på køb af et Pendlerkort i Arrivas app. Pendlerkortet skal have en periode på mellem 30-180 dage og senest slutte d. 30. april 2023.
 • Rabatkoden er personlig og kan benyttes 1 gang inden d. 31. december 2022.

Hvordan får jeg rabatten?

 • Udfyld formularen og søg kompensationen tidligst 1. juli 2022.
 • Du modtager en unik rabatkode på mail senest 3 uger efter din ansøgning.
 • Benyt rabatkoden til køb af et Pendlerkort i Arrivas app.
 • Hvis du har fået kompensation to gange, og altså har to rabatkoder, skal de benyttes til køb af to separate pendlerkort, da man kun kan benytte én rabatkode pr. køb.

Man kan scrolle til højre i tabellen

Ungdomskort


Har du købt et Ungdomskort og opfylder ovenstående kriterier, kan du få 25% af prisen på dit Ungdomskort (med en gyldighed på 30 dage) tilbagebetalt.


Der gælder følgende regler:


 • Ved Ungdomskort tilbyder Arriva tilbagebetaling af 25% af prisen for det købte Ungdomskort som særlig kompensation.
 • Du kan søge kompensation, når du har haft et gyldigt Ungdomskort i mindst 60 dage fra 1. maj - 21. november (tidligst d. 1. juli 2022).
 • De 60 dage må gerne være fordelt på flere ungdomskort. Ved ungdomskort, der begynder inden d. 1. maj eller slutter efter d. 21. november, medregnes kun de dage, der er indenfor perioden.
 • Helt eller delvist tilbagebetalte ungdomskort er ikke omfattet af tilbuddet.
 • Din pendlerstrækning må gerne strække sig udover Thybanen, så længe en del af rejsen foregår på Thybanen.
 • Tilbuddet kan benyttes 2 gange (uanset hvor mange ungdomskort, man har haft i perioden).

Hvordan får jeg kompensationen?

 • Udfyld formularen og søg kompensationen tidligst 1. juli 2022.
 • Kompensationen bliver udbetalt til den angivne bankkonto senest d. 15. oktober 2022.

Man kan scrolle til højre i tabellen

Har du brug for hjælp? Skriv eller ring til os

Har du brug for hjælp? Eller har du spørgsmål eller input, så hører vi meget gerne fra dig.

Vores kundeservice sidder klar til at hjælpe alle dage i tidsrummet 06.00-24.00.

Benyt vores kontaktformular eller ring på tlf. +45 70 80 44 44