Fra d. 29. november 2021 er der krav om mundbind/visir i den kollektive trafik samt på stationer, perroner og ved stoppesteder. Læs mere her.

Arrivas driftssituation 


Pressemeddelelse 

Nedenstående er en forkortet version af Arrivas pressemeddelelse. Du finder den i sin fulde længde her.

Arriva har henover de seneste måneder haft flere aflysninger og forsinkelser end normalt, hvor enkelte strækninger har været særlig hårdt ramt. Nu er kurven vendt, og operatørpunktligheden for oktober måned samt de første uger i november er opadgående og ligger igen over målsætningen.

”Vi har været udfordret gennem en længere periode, og det har været enormt frustrerende ikke at kunne give vores passagerer en tilfredsstillende togdrift. Særligt har enkelte strækninger været hårdt ramt, og vi er kede af, at vi ikke har kunne levere tog til tiden, som vi normalt gør. Nu er kurven knækket, og selvom vi stadig ikke har løst alle udfordringer, så ser vi en betydelig fremgang”, siger Direktør i Arriva Tog, Susanne Hejer og fortsætter.

Udsendt d. 11.11.2021

Sådan kører vi

Du finder til højre på denne side en opgørelse over Arrivas samlede operatørpunktlighed og operatørpunktligheden for hver enkel strækning. I pdf’erne med operatørpunktligheden for de enkelte strækninger kan du også se, hvordan ansvaret for aflysningerne samt årsagerne fordeler sig.


Hvordan opgøres vores operatørpunktlighed ?

Operatørpunktlighed er et udtryk for, hvor stor en andel af Arrivas tog, der ankommer rettidigt. Den udregnes som:

Operatørpunktlighed = (antallet af aflyste ankomster + antallet af  forsinkede ankomster) delt med den planlagte trafik.

Et tog tæller som forsinket/aflyst, hver gang det ankommer forsinket til/ aflyses før en af de 22 registreringsstationer, som er angivet i vores kontrakt med Transportministeriet. 

Det er fastlagt i kontrakten, at et tog regnes for forsinket, når det er 2 min 59 sek. eller mere forsinket i ankomst.


Eksempelvis har vi på Svendborgbanen 3 registreringsstationer – Odense, Ringe og Svendborg. Hvis et tog er forsinket eller aflyst i ankomst i Ringe og Svendborg tæller det således som 2 forsinkede ankomster eller aflysninger.

Den planlagte trafik = med antallet af planlagte ankomster på de 22 registreringsstationer.