Folketinget kompenserer for prisstigninger efter Takst Vest

Med reformen Takst Vest, som trådte i kraft den 18. marts 2018, er det blevet nemmere at finde billigste kort eller billet til rejser med bus og tog i Jylland og på Fyn. Mange har i den forbindelse oplevet lavere priser på deres rejse, mens enkelte har oplevet en prisstigning.

Folketinget har nu bevilget en pulje penge til at kompensere pendlere, der fik prisstigninger på over 5 pct. på pendlerkort i forbindelse med Takst Vest.

Baggrund

Trafikselskaberne i Jylland og på Fyn har ensrettet priser og billetter vest for Storebælt og gjort hele pris- og billetsystemet mere enkelt. Det betyder, at man som rejsende skal forholde sig til færre zonesystemer og rabattyper, og at priserne er blevet mere forståelige. Rejsekort er som udgangspunkt altid billigst, medmindre man rejser dagligt på samme strækning, så er et pendlerkort billigere. 

Som konsekvens af takstreformen fik en lille del af pendlerne på pendlerkort prisstigninger på over 5 pct. 

Om Folketingets pendlerkompensation

  • Folketinget har afsat en pulje på 5 mio. kr. årligt, der skal kompensere pendlere, der fik over 5 pct. stigning på deres pendlerkort i forbindelse med Takst Vest
  • Udbetaling af kompensation starter fra 1. januar 2019. Der bliver ikke betalt bagud
  • Kompensation udbetales kun til de pendlere, der har fået en prisstigning på over 5 pct. Kompensationen dækker den del, der går ud over de 5 pct.
  • For at undgå at pengene bruges på administration, er det besluttet, at kompensationen skal gennemføres så automatiseret som muligt. Det betyder, at kompensationen udelukkende udbetales til pendlere, der benytter pendlerkort på rejsekort
  • Folketingets pendlerkompensation er en særskilt, statslig kompensation og dermed ikke en del af takstsystemet for den kollektive trafik
  • Pendlerkompensationen løber frem til 31. december 2022, eller indtil midlerne er opbrugt

Tjek om du er berettiget til kompensation

Fra zone Til zone Pris pr. 31/12 2017 Pris pr. 18/3 2018 Stigning i kr. Stigning i % Kompensation pr. 30 dage Kompensation pr. dag
 3650 3758  550 675 125 23 97,5 3,25
 4450  3640 950 999,9 49,9 5 2,4 0,08
 3610 3758 1180 1500 320 27 261 8,7
 4260 4380 740 799,8 59,8 8 22,8 0,76
 4461 3640 740 849,9 109,9 15 72,9 2,43
3765 3650 550 675 125 23 97,5 3,25

 

Hvad skal du gøre, hvis du er berettiget til og ønsker kompensation?

Hvad du skal gøre afhænger af, hvilket pendlerkort du benytter i dag. 

Udbetalingen af kompensation er en automatiseret proces tilknyttet rejsekortsystemet. Som kompensationsberettiget pendler kan du derfor kun få udbetalt kompensation, hvis du benytter pendlerkort på rejsekort eller rejsekort med pendler kombi.

Udbetaling af kompensation sker automatisk til din NemKonto, når beløbet er på 500 kr. eller derover. Dog vil der højst gå seks måneder mellem udbetalingerne (uanset beløbets størrelse). Dvs. hvis du f.eks. skal have udbetalt 350 kr. i kompensation, får du udbetalt de 350 kr. efter seks måneder.
 

Hvis du i dag benytter: Skal du gøre følgende:

Pendlerkort på pap

Pendlerkort på app

Skift til rejsekort pendlerkort eller rejsekort med pendler kombi for at få udbetalt kompensation.
Du kan få del i pendlerkompensationen fra den dag, dit pendlerkort på rejsekort eller
dit rejsekort med pendlerkombi gælder fra. Dog tidligst fra 1. januar 2019.

Pendlerkort på rejsekort

Rejsekort med pendler kombi

Du skal ikke gøre noget. Rejsekort udregner automatisk den kompensation, du kan være berettiget til.
Kompensationen udbetales automatisk til din NemKonto.

 

×

Brug af cookies på arriva.dk

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse, bl.a. så vi kan huske dine seneste indtastninger. Ved at benytte arriva.dk accepterer du vores brug af cookies.