Produktændringer

Fra den 18. marts 2018 bliver det mere enkelt at finde den billigste billet til sin rejse med tog og bus i Jylland og på Fyn. Vi ensretter nemlig priser og billetter på tværs af trafikselskaber vest for Storebælt og gør hele pris- og billetsystemet mere simpelt.  

Som det er nu, er det ikke altid lige nemt for vores kunder at finde rundt i de mange forskellige rabatter, zoner og billettyper, der findes i den kollektive trafik. Og logikken i nogle af priserne kan være svær at se. Det skal en ny reform af priser og billetter nu lave om på. Reformen Takst Vest bliver indført 18. marts og vil betyde, at kunderne fremover skal forholde sig til færre zonesystemer og rabattyper, og at priserne bliver mere forståelige. 

Mange vil opleve samme eller lavere priser, når de rejser. For andre vil det blive dyrere. Samlet set hæver vi ikke priserne som følge af ændringerne. 

Fra 18. februar kan du se på Rejseplanen, om din pris ændrer sig – husk at søge på rejser efter 18. marts.

For at muliggøre en forenkling af billetter og priser, sker der i den forbindelse nogle produktændringer, som træder i kraft den 18. marts. Det betyder, at salget af udvalgte produkter ophører. Derudover ønsker vi i Arriva at forenkle udbuddet af produkter samt digitalisere flere af vores produkter.

Nedenfor kan du se, hvilke produktændringer der sker den 18. marts 2018, samt hvilke alternativer du i stedet kan benytte dig af på din rejse. 

 

Produktændringer den 18. marts 2018

 • Pendlerkort

  Fra den 18. marts ophører salget af pendlerkort på pap.

  Fra 18. marts 2018 bliver Pendlerkort ikke længere udstedt som papkort, når du rejser i Jylland og på Fyn. Efter 18. marts kan du købe et Rejsekort Pendlerkort med 30-180 dages gyldighed. På rejsekort.dk kan du også vælge et Pendler Kombi tilkøb til dit eksisterende Rejsekort eller et Pendler Kombi til nyudstedelse, som bliver muligt at købe til alle strækninger i Jylland og på Fyn fra den 18. marts 2018.

  Medio april 2018 kan du også købe dit Pendlerkort i Arriva Tog App med 30-59 dages gyldighed.

  Ved valg af Rejsekort Pendlerkort eller Rejsekort med Pendler Kombi

  Efter 18. marts 2018 er det muligt på rejsekort.dk at købe Rejsekort Pendlerkort og Rejsekort med Pendler Kombi til alle rejser i Jylland og på Fyn. Vær opmærksom på op til 10 dages forsendelsestid ved bestilling af nyt kort. Når du skifter til Rejsekort Pendlerkort, skal du vælge, hvilken strækning kortet skal gælde til. Fremover kan du nu bruge dit Pendlerkort i både tog og busser i de zoner du køber. Zonerne baserer sig på de naturlige rejseveje på strækningen du vælger. Med et Rejsekort Pendlerkort skal du kun checke ind, når du skal rejse med bus, og når du skal aktivere din Pendlerkort periode. Med et Rejsekort med Pendler Kombi skal du altid checke ind ved rejsens start, ved skift af transportmiddel og checke ud ved rejsens afslutning. 

  Via selvbetjeningen på rejsekort.dk har du mulighed for at knytte en automatisk fornyelsesaftale til dit Rejsekort Pendlerkort. Bemærk, at du automatisk får et nyt stamnummer, når du opretter dig via rejsekort.dk og skal derfor opdatere det i pendlerrejsetidssystemet. Fortryder du dit køb, kan du få kortet refunderet efter de gældende regler.

  Hvis du allerede har et Rejsekort Pendlerkort

  Hvis du allerede i dag har et Rejsekort Pendlerkort, så skal du ved dit første køb efter 18. marts 2018 købe det på ny (fremfor at forny det eksisterende). Du skal vente til din indeværende periode udløber, før du foretager det nye køb. I forbindelse med takstreformen ændres zoneberegningsprincipperne og du skal derfor på ny tage stilling til, hvilke zoner du skal have på dit nye Rejsekort Pendlerkort.

  Bemærk, at Pendlerkortperioden altid først starter, når du har benyttet check ind funktionen med dit Pendlerkort. Læs mere om de to typer Rejsekort Pendlerkort her. Hvis du allerede har et Rejsekort Personligt, kan du nemt bestille Pendler Kombi til dit eksisterende kort. 

  Rejsekort med Pendler Kombi

  Har du ikke et Rejsekort Personligt, kan du bestille et helt nyt Rejsekort med Pendler Kombi. Med et Pendler Kombi kort kan du rejse frit i dit pendlerområde og uden for området med ét og samme kort. Rejsekort med Pendler Kombi koster det samme som et Pendlerkort i Arriva Tog App, og rejser du udenfor dit Pendlerkorts gyldighedsområde, betaler du kun for den del af rejsen, der er uden for gyldighedsområdet. Husk du altid skal checke ind ved rejsens start, ved skift af transportmiddel og checke ud ved rejsens afslutning.

  Tilkøbsbillet til 1 zone udfases - sådan påvirker det din rejse med Pendlerkort

  Bemærk, at der fra 18. marts 2018 ikke længere er muligt at købe en tilkøbsbillet på 1 zone til dit Pendlerkort hos Arriva. Skal du videre med bus er det stadig muligt at købe en tilkøbsbillet hos det lokale busselskab. Fremadrettet, hvis du skal rejse længere end dit Pendlerkorts gyldighedsområde og med tog, skal du købe minimum en 2 zoners tillægsbillet, selvom du kun skal rejse 1 zone længere end dit Pendlerkorts gyldighedsområde.

  Sidste salgsdato: Til og med 17. marts 2018 kan du stadig købe og forny dit Pendlerkort på pap, der vil have senest udløb 16. marts 2019.

  Sidste anvendelsesdato: Gyldighed i henhold til køb og dermed indtil automatisk udløb.

  Tilbagebetaling: Du kan få tilbagebetalt dit pendlerkort på pap på et betjent salgssted efter gældende regler ved køb.

  Priser: Fra 18. februar 2018 har du mulighed for at fremsøge den nye pris på din rejse på rejseplanen.dk

 • Arriva Ung og Ungdomsbillet

  Arriva Ung udfases

  Fra 18. marts 2018 kan du ikke længere købe og bruge Arriva Ung. Fremadrettet vil der på alle rejser være en fast rabat på 25 % for unge.

  Rabat på Ungdomsbilletter ændres

  Fra 18. marts 2018 kan du ikke længere rejse med 50 % rabat med Ungdomsbilletter på udvalgte dage. Prisen for Ungdomsbilletter vil fremadrettet være den samme alle dage, året rundt med en fast rabat på 25 %, i forhold til standard billetprisen. 

  Fra 18. marts 2018 kan du købe Ungdomsbillet, hvis du enten:

  - er mellem 16 og 25 år

  - har et Ungdomskort

  - er over 25 år og er indskrevet på en SU-berettiget uddannelse (med studiekort eller lignende          dokumentation)

  Ændringen i rabatsatsen for Ungdomsbilletter træder automatisk i kraft fra 18. marts 2018, så når du efter denne dato køber en Ungdomsbillet, vil der altid være en fast rabat på 25 %.

  Alternativ: Et alternativ til Arriva Ung og Ungdomsbilletter med 50 % rabat er et Rejsekort med kundetypen Ung. Med denne rejsekort kundetype får du en rabat på 25% allerede på rabattrin 0, samt yderligere 20% rabat på rejser udenfor myldretiden. Læs mere om din rabatmulighed med Rejsekort Ung her.

  Andre alternativer er Arriva-billetter eller et Ungdomskort. Hvorvidt et Ungdomskort er det billigste alternativ afhænger dog af, hvor ofte du rejser. 

  Sidste salgsdato:  17. marts 2018.

  Tilbagebetaling: Arriva Ung, som er købt inden d. 18. marts 2018, kan tilbagebetales for de resterende gyldighedsmåneder (også indeværende måned) efter d. 18. marts. Bemærk, at der tilbagebetales en 1/12 del af købsprisen pr. resterende gyldighedsmåned. Hvis du ønsker at få tilbagebetalt dit Arriva Ung skal du sende en mail til Kundeservice og oplyse dit navn, dit mobilnummer, e-mailadresse, reg.- og kontonummer. Du kan få refunderet Ungdomsbilletter købt før 18. marts 2018 indtil dagen før gyldighedsdatoen efter gældende regler ved køb. 

  Priser: Fra 18. februar 2018 har du mulighed for at fremsøge den nye pris på din rejse på rejseplanen.dk

 • 65-billet

  Fra den 18. marts vil det ikke længere være muligt at købe 65-billetter med 50 % rabat på udvalgte dage, da der ikke længere vil blive skelnet mellem normal og billigdage. Fremover vil der være 25% rabat til pensionister i forhold til standard billetpris, alle dage.

  Alternativ: Et alternativ til 65-billetter med 50 % rabat er et personligt rejsekort med kundetypen pensionist. Med denne kundetype får du minimum en rabat på 25% allerede på rabattrin 0 ift. rejsekort voksen, samt yderligere 20 % rabat på rejser udenfor myldretiden. Alle som er fyldt 65 eller er førtidspensionist kan få rejsekort kundetype pensionist.

  Rejser over Storebælt

  Skal du rejse over Storebælt, opnår du den højeste rabat på minimum 40 % på dit rejsekort, hvis du rejser i off-peak perioderne:

  Mandag - fredag: 00:00-06:59 og 11:00-12:59 og 18:00-00:00

  Lørdag: 00:00-07:59 og 14:00-00:00

  Søndag: 00:00-11:59 og 19:00-00:00

  Off-peak beregnes ud fra hvornår du checker ind. Rejser du ofte kan din rabat være højere end 40 % fordi du får mængderabat.  

  Arriva-billetter 

  Et andet alternativ er at købe Arriva-billetter. 

  Sidste salgsdato: 17. marts 2018. 

  Sidste anvendelsesdato: 65-billetter købt med billigdagsrabat kan benyttes op til to måneder efter den 17. marts 2018. 

  Tilbagebetaling: 65-billetter købt til billigdag kan refunderes i op til to måneder efter den 17. marts 2018 efter gældende regler ved køb.  

  Priser: Fra 18. februar 2018 har du mulighed for at fremsøge den nye pris på din rejse på rejseplanen.dk

 • Rejsekort

  Fra 18. marts 2018 kommer der ændringer på rabatstrukturen på Rejsekort i Jylland og på Fyn.

  Ændringerne træder automatisk i kraft fra 18. marts 2018, så når du efter denne dato rejser med rejsekort, vil du måske opleve, at prisen for din rejse er forskellig fra tidligere. 

  Mængderabat

  Mængderabatten ensrettes, så optjening af rabatpoint og den rabat du får bliver ens for alle rejser i Jylland og på Fyn. Rejser du som kundetype Ung eller Pensionist, får du rabat allerede fra den første rejse. 

  Tidsrabatten udvides

  Off-peak rabat vil gælde fuldt ud indenfor de regionale trafikselskabers områder. Rejser du som kundetype Ung eller Pensionist gælder off-peak rabatten på alle rejser i hele Jylland og på Fyn. 

  Grupperabat ophører

  Der vil ikke længere være en særlig grupperabat, når flere rejser på samme rejsekort.

  Priser: Fra 18. februar 2018 har du mulighed for at fremsøge den nye pris på din rejse på rejseplanen.dk

 • Andre produkter

  10-turskort

  Har du et 10-turskort til rejser lokalt i Jylland og på Fyn, skal du benytte dig af et andet produkt fra 18. marts 2018, da salget af 10-turskort i DSB app ophører.

  Har du klip tilbage, vil du fortsat kunne benytte disse frem til kortet udløber. Du kan også vælge at få dine klip tilbagebetalt efter gældende regler. 

  Fremover vil du kunne benytte dig af standardbilletter. Ønsker du en billigere rejse kan du læse mere om rabatmuligheder under Arriva-billetter og Rejsekort Personligt. 

  Cykelbillet

  Fra 18. marts 2018 vil der være ændringer i vilkår og priser, når du køber en  DSB Cykelbillet. Fremadrettet vil Cykelbilletter koste 25% af prisen i forhold til standard billetprisen. Billetten gælder kun på rejser med tog (dog ikke Letbane og Lemvigbanen).

  Ændringen træder automatisk i kraft fra 18. marts 2018, så når du efter denne dato køber en DSB Cykelbillet, vil du måske opleve, at du skal betale en anden pris end tidligere.

  Du kan læse mere om dine alternative billetmuligheder til cykel under Arriva Cykelbillet eller Rejsekort Flex med Cykel. For rejser med bus henvises til gældende regler ved pågældende trafikselskab.

  DSB Erhvervskort

  Fra 18. marts 2018 ophører salget af DSB Erhvervskort til rejser i Jylland og på Fyn på tværs af trafikselskabsområder.

  Du kan benytte dit DSB Erhvervskort frem til kortets udløb. Du kan få refunderet dit DSB Erhvervskort efter de gældende regler. 

  Fremover vil dine alternative billetmuligheder være Erhvervskort via det lokale trafikselskab, Pendlerkort i Arriva Tog App (kan købes fra 18. marts 2018) eller Rejsekort Pendlerkort. 

  Priser: Fra 18. februar 2018 har du mulighed for at fremsøge den nye pris på din rejse på rejseplanen.dk

×

Brug af cookies på arriva.dk

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse, bl.a. så vi kan huske dine seneste indtastninger. Ved at benytte arriva.dk accepterer du vores brug af cookies.