Kontrolafgift

 

Hvis du har fået en kontrolafgift på din rejse med Arriva, kan du finde svar på evt. spørgsmål her.

Der gælder et selvbetjeningsprincip i kollektiv trafik i Danmark. Det betyder at man som passager selv er ansvarlig for at sikre sig at man har en gyldig billet til sin rejse inden man stiger på toget. Man kan ikke købe billet i Arrivas tog.

Passagerer der rejser med toget uden gyldig billet til deres rejse, vil få udstedt en kontrolafgift ved kontrol. Kontrolafgiften udleveres i toget. Arriva skelner ikke mellem god og ond tro, når der udstedes kontrolafgifter. Her tager vi udelukkende udgangspunkt i, om du har en gyldig billet eller ej.

Du kan også læse de Fælles landsdækkende rejseregler, der bl.a. beskriver de nationale regler for kontrolafgifter.

Prisen på en kontrolafgift i Arrivas tog er:
• Voksen: 1.100 kr.
• Barn (15 år og under) el. hund: 550 kr.
• Cykel: 250 kr.


Her kan du læse om vores behandling af personoplysninger ved udstedelse af en kontrolafgift.

Hvordan betaler jeg min kontrolafgift?

Du kan betale kontrolafgiften ved hjælp af det FI-nummer, der står nederst på kontrolafgiften (det starter med +71). Her skal du bruge FI-nummeret på samme måde som du ville bruge et indbetalingskort til at betale. Du kan både betale via netbank eller ved fysisk fremmøde i banken.

Hvordan klager jeg over min kontrolafgift?

Hvis du har fået en kontrolafgift, som du mener er uberettiget, kan du skrive til Arriva Togs KundeserviceDu kan klage over kontrolafgiften op til 14 dage efter udstedelsen. Klagen kan indsendes via dette link eller per brev til Arriva Tog, Drewsensvej 1A, 8600 Silkeborg.

 

Mens vi behandler din klage, vil betalingen stilles i bero og du vil ikke få tilsendt rykkere.

 

 

 

Ofte stillede spørgsmål om Kontrolafgift

Hvornår udstedes der en kontrolafgift?

Kontrolafgiften udstedes i toget af Arrivas personale til passagerer der rejser uden gyldig billet.

 

Som passager skal man sikre sig at man kan fremvise sin billet. Det betyder at hvis du har en mobilbillet eller pendlerkort på mobilen, skal du sørge for at have din telefon med og at den er opladet.

 

Med ’ikke-gyldig billet’ forstås også billetter, der ikke passer til tidspunktet/transportmidlet eller til passagerens kundetype, fx hvis man har brugt et forkert rejsekort.

Jeg havde glemt mit pendler/periodekort/ungdomskort og har fået en kontrolafgift. Hvad gør jeg?

Har du fået udstedt en kontrolafgift, fordi du havde glemt dit pendlerkort/periodekort/ungdomskort, kan kontrolafgiften eftergives mod indbetaling af et ekspeditionsgebyr på 125 kr.

 

Det kræver, at du inden 14 dage efter udstedelsen indsender dit kontrolafgift nr. samt en kopi af kortet, der var gyldigt, da du fik kontrolafgiften. Screenshots/fotografier kan vedhæftes kontaktformularen.

 

Indsend dit pendlerkort/ungdomskort her.

 

Husk at vedhæfte billeder af alle sider af pendlerkortet:

Arriva Pendlerkort illustration

Hvor meget koster en kontrolafgift?

Får du en kontrolafgift, koster det:

  • Voksen: 1.100 kr.
  • Barn (15 år og under) el. hund: 550 kr.
  • Cykel: 250 kr.
Kan jeg købe billet i toget?

Du kan ikke købe en billet i Arrivas tog, og du skal derfor sikre dig, at du har en gyldig billet, inden du stiger på toget.

Mobilbilletter skal også være modtaget på telefonen inden afgang. En købskvittering er ikke nok.

Hvornår skal kontrolafgiften betales?

Kontrolafgiften skal betales senest 14 dage efter udstedelsen. Du kan se fristen på kontrolafgiften.

Den kan betales via netbank eller ved fysisk fremmøde i banken. På kontrolafgiften ser du et FI-nummer, som du kan bruge til at lave en indbetaling.

Hvad gør jeg hvis jeg vil klage på vegne af en anden?

Vær opmærksom på at hvis du henvender dig på vegne af en anden person (og denne person ikke er dit barn under 18 år), skal I udfylde og vedhæfte denne fuldmagt før vi kan behandle klagen.

Hvor hurtigt får jeg svar på min klage?

Du modtager med det samme en bekræftelse på, at vi har modtaget din klage. Tjek eventuelt din spam/uønsket-indbakke. I denne bekræftelse vil du få givet et sagsnummer. Hvis du skriver ind igen, må du meget gerne skrive dette sagsnummer i kommentarfeltet.

Derefter vil du få svar indenfor 10 hverdage.

Billletautomaten virkede ikke, og jeg har fået en kontrolafgift. Hvad gør jeg?

Hvis billetautomaten ikke virker, skal du som udgangspunkt købe billet på anden vis, fx ved en anden billetautomat, via Rejsebillet appen eller check-ind på et rejsekort.

Er dette ikke muligt og får du derfor en kontrolafgift, skal du henvende dig skriftligt til Arriva senest 14 dage efter udstedelsen.

Vi har derefter mulighed for at undersøge den pågældende billetautomat. Kontakt os her.

Hvis du benytter debit-kort, skal du være opmærksom på at din betaling kan blive afvist fordi der ikke er nok penge på dit kort. En billetautomat er en ubemandet terminal, og der gælder derfor særlige regler ifht. debit-kort.

Skal jeg købe billet til resten af min rejse, efter jeg har fået en kontrolafgift?

Kontrolafgiften gælder som gyldig billet til den rejse, der er angivet på afgiften. Hvis du fortsætter din rejse med Arriva, skal du altså ikke købe en billet til resten af din rejse.

En kontrolafgift udstedt af Arriva gælder ikke som billet i et DSB-tog og omvendt.

Stilles betalingen af min kontrolafgift i bero, mens min klage behandles?

Har du klaget over en kontrolafgift, stilles betalingen i bero, mens vi behandler klagen.

Hvis du ikke får medhold i din klage, skal kontrolafgiften betales senest 14 dage efter at afgørelsen er truffet.

Hvad sker der hvis jeg ikke betaler min kontrolafgift inden 14 dage?

Hvis kontrolafgiften ikke betales indenfor de 14 dages frist, vil du få tilsendt en rykker med påmindelse, og kontrolafgiften tillægges et rykkergebyr på 100 kr. pr. påmindelse.

 

Efter tre betalingspåmindelser videregives sagen til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, som kan tilføje yderligere gebyrer.

Jeg har klaget over en kontrolafgift, men fik ikke medhold. Hvad gør jeg?

Hvis du er utilfreds med Arrivas behandling af din klage, kan du indbringe afgørelsen for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro (ABTM), Automatikvej 1, 2860 Søborg.

Læs om tidligere afgørelser på Ankenævnet for Bus, Tog og Metros hjemmeside

I don't have a Danish bank account. How do I pay the inspection fee?

If you do not have a Danish bank account, you can pay the inspection fee by making an international bank transfer to the following account:

Name on the account: Arriva Tog A/S

Bank: Danske Bank

IBAN: DK66 3000 0010 0237 50

BIC/SWIFT: DABADKKK

Please write the identification number of your inspection fee in the text field.

Jeg havde kun kontanter til at købe billet i automaten - nu har jeg fået en kontrolafgift. Hvad gør jeg?

Billetautomaterne tager imod en række betalingskort, bl.a. Dankort og Visa. Arriva eftergiver ikke kontrolafgifter udstedt til passagerer, der kun var i besiddelse af kontanter ved køb i automaten.

Det er passagerens eget ansvar at være i besiddelse af kort, der kan benyttes i billetautomaten.

Jeg havde købt en forkert billet og fik en kontrolafgift. Hvad gør jeg?

Det er dit ansvar som passager at sikre dig, at den billet du modtager, svarer til det du ønskede at købe.

Kontrolafgifter eftergives ikke på baggrund af forkert købt billet. Det samme gør sig gældende, hvis du har checket ind på et rejsekort med forkert kundetype (fx barn).

Kan jeg få rabat på kontrolafgiften som studerende, pensionist eller jobsøgende?

Nej. En kontrolafgift kan ikke nedsættes, fordi du er studerende, pensionist eller jobsøgende.

Det var ikke mig, der fik den her kontrolafgift i toget. Hvad gør jeg?

Hvis du har modtaget en rykker for en kontrolafgift, du ikke har modtaget, kan der være tale om identitetsmisbrug. Identitetsmisbrug er en alvorlig og strafbar forbrydelse, som vi ser på med stor alvor. Derfor opfordrer vi til at man melder sagen til politiet så hurtigt som muligt.

Du kan anmelde identitetsmisbrug ved at skrive til din lokale politikreds.

Når du skriver til os angående et muligt identitetsmisbrug, bedes du vedhæfte din kvittering for anmeldelsen til politiet. Beskriv situationen i din henvendelse. Vi vil derefter undersøge sagen nærmere.

Skriv til Arriva Kundeservice her.

Kan jeg få en afdragsordning på min kontrolafgift?

Nej, det er ikke muligt at få en afdragsordning.

Læs flere spørgsmål og svar

Bliv opdateret med seneste nyt fra Arriva

Modtag information om produkter, køreplaner, kampagner, spændende konkurrencer og andre nyheder fra Arriva direkte i din indbakke. Du kan altid ændre dine præferencer her.

Tilmeld dig nyhedsbrev

Arriva station stop