Handelsbetingelser

 Anvendelsesområde

Nærværende handelsbetingelser gælder for køb af billetter via Arrivas webshop på Arriva.dk samt køb via Arriva Tog app. 
De specifikke regler og betingelser for de enkelte billetter findes under hver billettype på hhv. Arriva.dk og i Arriva Tog app.
Under rejsen gælder de Fælles Landsdækkende Rejseregler. 

 
Betaling

Der kan i webshoppen på Arriva.dk og i Arriva Tog app betales med Mobilepay eller med et af følgende kort:
Dankort, Visa, American Express, JCB og Mastercard.

 
Levering

Køb via Arrivas webshop på Arriva.dk
Billetter anses for leveret, når billetten er korrekt afsendt til en mail eller til et telefonnummer som sms. 


Køb via Arriva Tog app

Billetter anses for leveret, når billetten er korrekt afsendt til Arriva Tog app. Billetter leveres og gemmes kun på den tablet/smartphone, de er købt til. Det er ikke tilladt at ændre, kopiere eller videresende billetter købt i Arriva Tog app.

Slettes Arriva Tog app fra en tablet/smartphone, slettes gyldige billetter købt til appen på den specifikke tablet/smartphone tilsvarende. Ved geninstallation af Arriva Tog app på samme tablet/smartphone genhentes de gyldige billetter, når det samme telefonnummer, som billetterne er købt til, tilsvarende registreres i Arriva Tog app.

Bortset fra situationen beskrevet ovenfor, er det ikke muligt at få genskabt eller i øvrigt refunderet mistede billetter.

 
Reklamation

Eventuelle fejl eller mangler ved billetter købt via Arrivas webshop eller via Arriva Tog app skal påberåbes i rimelig tid, efter fejlen er opdaget. Det er pligtigt at angive og på forlangende vise, hvor fejlen eller manglen findes. Der kan i udgangspunktet kun klages over fejl, der skyldes Arriva. Enhver indsigelse skal rettes til Arrivas kundeservice. Kontaktformular findes her.

Der er desuden mulighed for at klage over Arrivas webshop til den Europæiske online klageportal, via dette link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Klages der via den Europæiske online klageportal, skal følgende mailadresse oplyses for Arriva: Kundeservice@arriva.dk

 
Fortrydelse/standsning af betaling

Hvis betalingen af en billet efter levering standses, og Arriva efterfølgende kan dokumentere, at billetkøbet var forløbet korrekt, pålægges et gebyr på kr. 250,- udover billetten pris for udebleven betaling for billetten. Enhver form for misbrug kan medføre politianmeldelse.

Fortrydelsesretten i henhold til forbrugeraftaleloven gælder ikke ved aftaler om personbefordring jf. forbrugeraftaleloven § 1, stk. 4, nr. 4, og gælder derfor ikke ved køb af billetter via Arrivas webshop eller Arriva Tog app.