Konkurrencebetingelser for Arriva Quiz

Læs konkurrencebetingelserne her.

Gå tilbage til spillet

Prøv Arriva Quiz og bliv (måske) lidt klogere på Arriva og på togrejser generelt.

Når du har gennemført quizzen ved at svare på de ti spørgsmål, deltager du automatisk i månedens lodtrækning om de udbudte præmier. Lodtrækningen sker umiddelbart efter udgangen af hver måned til og med juni måned 2023. Første trækning sker i begyndelsen af marts.

Vinderne får direkte besked pr. e-mail og offentliggøres med fornavn og by på Arrivas Facebookside. Ved deltagelse i konkurrencen accepterer du samtidig denne offentliggørelse. Præmier udleveres efter aftale med vinderne.

Konkurrencen er ikke købsbetinget, men du skal tilmelde dig vores nyhedsbrev for at deltage. Du kan naturligvis altid afmelde dig igen. Det er alene personer med bopæl i Danmark, der kan deltage i konkurrencen. Ansatte i Arriva-koncernen samt medlemmer af disses husstande må ikke deltage i konkurrencen.

Arriva Tog påtager sig intet ansvar ved trykfejl eller andre fejl i forbindelse med konkurrencen. Ved mistanke om snyd forbeholder Arriva Tog sig retten til at ekskludere deltageren uden varsel fra konkurrencen.

Oplysninger om persondata

Alle deltagere i konkurrencen giver ved deltagelsen samtykke til registrering af deres navn og øvrige nødvendige kontaktoplysninger.

Arriva Tog opbevarer oplysningerne om deltagerne fortroligt til brug for selve konkurrencen og fremsendelse af nyhedsbrev. Arriva Tog behandler samtlige opgivne oplysninger om deltagerne fortroligt og vil ikke videregive oplysninger til tredjemand uden deltagerens forudgående samtykke, medmindre det er nødvendigt for at kunne opfylde aftalen med deltagerne, eller såfremt der foreligger en lovmæssig forpligtelse hertil.

Du kan i øvrigt læse mere om vores behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Lovvalg og værneting

Konkurrencen er underlagt dansk ret. Enhver tvist, der skyldes disse konkurrencebetingelser, er underlagt det jurisdiktionsområde, der hører under Arriva Tog A/S’ værneting.

Generelle oplysninger

Arrivas konkurrencer på Facebook og Instagram er ikke sponsoreret, afholdt eller administreret af Meta.

Konkurrencen udbydes af Arriva Tog A/S, cvr.nr. 12245904, Skøjtevej 26, 2770 Kastrup.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.  

Gå tilbage til spillet