Tilbagebetalingsbetingelser

Billetten kan refunderes indtil dagen før afgang. Dette gælder dog ikke Arriva YourWay uden tilbagebetaling, Arriva OneDay, Arriva Cykeldagsbillet, Arriva Grænsebillet samt DSB Orange, som der ikke ydes tilbagebetaling for. DSB Orange Fri tilbagebetales indtil 30 minutter før afgang. For Pendlerkort ydes tilbagebetaling gebyrfrit før første gyldighedsdag. Efter første gyldighedsdag fratrækkes værdien af 8 dage + den eller de dag(e), det har været gyldigt.

Mulighederne for tilbagebetaling fremgår af de enkelte billetprodukters produktsider på Arriva.dk og fristen for tilbagebetaling fremgår af din kvitteringsmail for billetkøbet.

Tilbagebetaling sker til den konto, som er anvendt til købet. Tilbagebetaling vil ske inden for 4 bankdage efter anmodningen.

Tilbagebetaling sker af det fulde beløb og for det samlede antal billetter købt på ordren, ikke delvist.

Refunderede billetter er ugyldige og må ikke overdrages eller forsøges benyttet.

Forsøg på benyttelse af tilbagebetalt, ugyldig billet udløser Kontrolafgift ved kontrol.

 

Databehandling ved tilbagebetaling af billetter

I forbindelse med tilbagebetalingen af din(e) billet(ter) indsamler Arriva Tog A/S de personoplysninger, som er nødvendige for at vi kan foretage tilbagebetalingen til dig. De oplysninger, vi behandler, er dit navn, postadresse, telefonnummer og email adresse. 

Arriva er dataansvarlig og indsamler oplysningerne om dig med hjemmel i GDPR art. 6 stk. 1, litra b), da oplysningerne er nødvendige for at vi kan opfylde vores aftale med dig. Vi gemmer oplysningerne efter reglerne i bogføringsloven, dvs. løbende år + 5 år, hvorefter de vil blive slettet.

Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.