CrewWeb

Hvis du er ansat i Arriva, kan du her få adgang til en række personlige oplysninger.

Medarbejderlogin til fraværsregistrering

For log ind klik her

Benytter du Mac OSX 10.5 og har problemer, klik her

Hvis du har problemer med CrewWeb, så kontakt dit driftskontor.

 

 

Privatlivspolitik

Version 1-23052018

Denne privatlivspolitik gælder for medarbejdere i Arriva Danmark A/S, Arriva Tog A/S og UCplus A/S.

1. Indledning

I Arriva Danmark A/S, Arriva Tog A/S og UCplus A/S værner vi om dine oplysninger og behandler derfor dine personoplysninger ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv og i fuld overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og øvrig lovgivning.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og hvordan vi behandler dem. Vi beder dig derfor venligst om at læse denne privatlivspolitik grundigt.

2. Dataansvarlig(e) og kontaktdetaljer

Først og fremmest skal vi oplyse, at de dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger i henhold til denne privatlivspolitik er:

Arriva Danmark A/S
Cvr-nr: 18429101
Skøjtevej 26
2770 Kastrup
Danmark 

Arriva Tog A/S  
Cvr-nr: 12245904
Skøjtevej 26
2770 Kastrup 
Danmark

UCplus A/S
Cvr-nr: 21620378
Mileparken 12 A
2740 Skovlunde
Danmark 

Alt afhængig af, hvilket selskab du er ansat hos.

Den ansvarlige for persondatabeskyttelse hos de dataansvarlige kan kontaktes på: Persondatabeskyttelse@arriva.dk

Eller alternativt ved at sende et brev mærket ’Persondatabeskyttelse’ til Arriva Danmark A/S, Skøjtevej 26, 2770 Kastrup, Danmark.

3. Definition af ’personoplysninger’ og ’behandling’

’Personoplysninger’ er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det omfatter eksempelvis dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mail adresse. Til forskel herfra er en oplysning om antallet af ansatte eksempelvis ikke en personoplysning, da den ikke drejer sig om en specifik identificerbar fysisk person.

’Behandling’ udgør enhver form for behandling af personoplysninger såsom eksempelvis indsamling, opbevaring, videregivelse og sletning af personoplysninger.

4. Formål med behandlingen og typer af personoplysninger

Indsamlingen og den efterfølgende behandling af dine personoplysninger sker med det formål, at kunne administrere dig som medarbejder. Formålet omfatter blandt andet behovet for at behandle dine oplysninger for, at vi kan udbetale løn til dig, at vi kan lave vagtplaner (herunder registrering af dine ferier og fravær) eller, at vi kan give dig adgang til nødvendige it-systemer eller enheder.

Vi indsamler og behandler personoplysninger, som du selv afgiver til os f.eks. via brev, over telefonen eller via e-mail. De personoplysninger, som du afgiver til os, kan udgøre følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Cpr-nr.
 • Kontaktdetaljer (privat e-mail/tlf.)
 • Bankoplysninger (bank, kontonr. og reg.nr.)
 • CV og jobansøgning
 • Portrætfoto
 • Personlighedstests, hvis det er gennemført ved ansættelsestidspunktet
 • Kopi af kørekort eller diverse certifikater, hvis nødvendigt for ansættelsen
 • Fagforeningsmæssige oplysninger, hvis det er nødvendigt i henhold til overenskomst
 • Helbredsoplysninger, hvis de har betydning for din ansættelse
 • Straffeattest, hvis det er nødvendigt for ansættelsen

Vi indsamler og behandler desuden oplysninger om dig, som vi løbende får i løbet af din ansættelse. De personoplysninger, som vi løbende indsamler og behandler under din ansættelse, kan udgøre følgende:

 • Oplysninger om vagtplaner og fravær (ferie, sygdom, orlov)
 • Oplysninger om løn, herunder pensionsinformationer
 • Oplysninger om medarbejderuddannelse/kurser
 • Oplysninger om personlig udvikling
 • Evt. disciplinære oplysninger

Særligt vedrørende videoovervågning i bus og tog
Vi har videoovervågning i vores busser og tog for at fremme sikkerheden i den kollektive trafik og minimere risikoen for hærværk og tyveri i vores transportmidler samt forhindre chikane, vold og røveri mod vores medarbejdere. Der er altid tydelig skiltning de steder i vores busser og tog, hvor der foretages videooptagelse.

Optagelserne gennemses kun ved begrundet mistanke om hændelser og sker i overensstemmelse med de procedurer, der er fastlagt med de faglige repræsentanter. Opbevaringsperioden for videooptagelserne fremgår nedenfor under pkt. 5.

Særligt vedrørende telefonopkald til Driftscenter Danmark (driftscenteret i Arriva bus)
Vi indsamler og behandler personoplysninger, når du kontakter Driftscenter Danmark, da alle opkald til Driftscenter Danmark automatisk optages. Opkaldene optages for at have dokumentation for de aftaler, der er indgået mellem dig som medarbejder og Driftscenter Danmark – eksempelvis dokumentation for en sygemelding. Det samme gælder ved brug af overfaldsalarmen i bussen, så blandt andet chikane eller overfald mod vores medarbejdere kan dokumenteres og bruges i politiets efterforskning.

Optagelserne tjekkes kun, hvis der opstår tvivl om den korrespondance, der er foregået mellem dig og Driftscenter Danmark eller for overfaldsalarmen, hvis politiet anmoder om optagelserne til brug i politiets efterforskning af en sag. Opbevaringsperioden for optagelserne fremgår nedenfor under pkt. 5.

5. Hjemmelsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger og slettefrister

Vi opbevarer alene dine personoplysninger, hvis vi har hjemmel til det, og dine personoplysninger bliver ikke behandlet i længere tid end nødvendigt for at opfylde de formål, som personoplysningerne er indsamlet til, medmindre vi lovgivningsmæssigt er forpligtet til det.

I tabellen nedenfor fremgår hjemmelsgrundlaget for behandlingen samt de slettefrister, der gælder for personoplysningerne:

Behandlingstype Hjemmelsgrundlag Slettefrist
Generelle
personaleoplysninger
GDPR, art. 6, stk. 1, litra b)
(opfyldelse af kontrakt)
GDPR, art. 6, stk. 1, litra f)
(interesseafvejnings-vejningsreglen)

GDPR, art. 9, stk. 2, litra b)
(overholdelse af arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser vedr. særlige personoplysninger)
Max. 5 år fra fratrædelse
Videoovervågning i bus og tog GDPR, art. 6, stk. 1, litra d)
(beskyttelse af vitale interesser)
Max. 30 dage fra optagelse
Telefonopkald til Driftscenter Danmark GDPR, art. 6, stk. 1, litra b)
(opfyldelse af kontrakt)
GDPR, art. 6, stk. 1, litra d)
(beskyttelse af vitale interesser)
GDPR, art. 6, stk. 1, litra f)
(interesseafvejnings-vejningsreglen)
Max. 30 dage fra optagelse

 

6. Informationssikkerhed

Vi sørger for, at der er tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger på plads for at sikre, at dine personoplysninger ikke falder i hænderne på uautoriserede tredjemænd. Det betyder blandt andet, at personoplysninger, som vi modtager fra dig, bliver opbevaret på sikre servere, og at vores medarbejdere bliver uddannet i at overholde databeskyttelsesreglerne. Vi autoriserer alene personale til at få adgang til persondata, hvis adgangen er nødvendig for, at den enkelte medarbejder kan udføre sit job. Vi sikrer desuden, at alle databehandlere, som vi samarbejder med, har indført tilstrækkelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte dine personoplysninger.

7. Videregivelse af personoplysninger til selvstændige dataansvarlige

Vi videregiver alene personoplysninger til selvstændig behandling hos andre dataansvarlige, såfremt vi har hjemmel til det, og når videregivelse i den forbindelse er nødvendig.

Personoplysninger i henhold til denne privatlivspolitik kan blive videregivet til følgende kategorier af modtagere:

 • Offentlige myndigheder (eksempelvis kommuner, regioner, trafikselskaber og SKAT)
 • Pensionsselskaber

8. Overførsel af personoplysninger til databehandlere i tredjelande

Vi overfører alene personoplysninger til databehandlere i tredjelande (lande uden for EU eller EØS), hvis vi på forhånd har sikret fornødne og passende garantier for, at beskyttelsesniveauet i det pågældende land for databehandleren er tilstrækkeligt i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis vi anvender databehandlere fra tredjelande, vil tredjelandet fremgå nedenfor.

På tidspunktet for seneste opdatering af denne privatlivspolitik benyttes databehandlere i følgende tredjeland:

 • Ingen

9. Rettigheder som registreret

Når vi behandler personoplysninger om dig, opnår du i henhold til databeskyttelsesforordningen - med forbehold for de begrænsninger, der følger af denne - ret til:

 • at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig,
 • at få berigtiget eller slettet oplysninger om dig, som vi har registreret,
 • at trække et samtykke tilbage, såfremt behandlingen er baseret på et samtykke,
 • at få begrænset behandlingen af de oplysninger, vi har registreret om dig,
 • at modtage de oplysninger, vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format,
 • at gøre indsigelse over behandlingen af de oplysninger, vi har modtaget om dig, herunder ret til ikke at være genstand for automatiske afgørelser og profilering.

I alle tilfælde skal du kontakte den ansvarlige for persondatabeskyttelse hos den dataansvarlige, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder. Kontaktdetaljer findes i punkt 2 ovenfor under ’Dataansvarlig(e) og kontaktdetaljer’.

Du har desuden ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. Du kan finde en liste over tilsynsmyndigheder i EU og deres kontaktinformationer her.

10. Opdateringer af privatlivspolitiken

Denne privatlivspolitik kan blive opdateret i fremtiden.

Du kan altid øverst i privatlivspolitikken se, hvornår politikken senest er opdateret eller ændret. Når vi opdaterer privatlivspolitikken sikrer vi, at du bliver oplyst herom på en tilstrækkelig måde, som er tilpasset opdateringernes betydning for dig.

11. Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik eller i øvrigt til behandlingen af personoplysninger hos os, kan du kontakte os via de kontaktdetaljer, der findes i punkt 2 ovenfor under ’Dataansvarlig(e) og kontaktdetaljer’.

 

Du kan hente og læse den samlede privatlivspolitik som pdf her.