Inger Støjberg kører bus

Ministerbesøg med integration på dagsordenen

Torsdag den 4. februar havde Arriva besøg af Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg og Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen. De var begge forbi for at hente inspiration til regeringens videre arbejde med integrationsindsatsen og trepartsforhandlingerne.

Arriva har en mangfoldig medarbejderskare, hvor nydanskere udgør hele 30 procent af arbejdskraften. Derfor var Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg og Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen forbi for at høre om Arrivas erfaringer med at integrere flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet.

Arriva har længe arbejdet med integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Erfaringen viser, at det er afgørende for en vellykket integration, at der samtidig med sprogundervisningen sker et erhvervsmæssigt kompetenceløft. Et parallelforløb er således en stor motivationsfaktor for at lære det danske sprog hurtigt. Derfor arbejder Arriva bl.a. med undervisningsformen ”Jobrettet dansk”, der er et initiativ, som kombinerer sprogundervisningen med et erhvervskompetencegivende uddannelsesforløb, som Arriva har døbt ”Dansk og Chaufføruddannelsen”. 

Arrivas anbefalinger

”Jobrettet dansk” er blot ét af flere initiativer, Arriva har haft succes med i forhold til at få flygtninge og indvandrere hurtigt i job. Men der eksisterer stadig flere barrierer, der hindrer en hurtig integration på arbejdsmarkedet. De skal nedbrydes så bl.a. sagsbehandlingstiden bliver reduceret, det bliver muligt at tage teoretisk og praktisk køreprøve på andre sprog end dansk og danskuddannelserne skal i udbud. De skal nedbrydes for at styrke integrationen.

Arrivas administrerende direktør Nikolaj Wendelboe præsenterede derfor Inger Støjberg og Jørn Neergaard Larsen for en række anbefalinger til, hvordan vi nedbryder disse barrierer.

Arrivas anbefalinger skal skabe forbedringer og besparelser på sprogskolernes danskuddannelse og hurtigere integration på arbejdsmarkedet. Nedenfor er nogle af Arrivas bud på, hvordan integrationen af flygtninge og indvandrere kan forbedres.

- Hurtigere kompetenceafklaring af flygtninge med opholdstilladelse.

- En accept af, at nye buschauffører ved ansættelsen ikke taler flydende dansk, men at de løbende forbedrer sprogkundskaberne til aftalte mål i danskuddannelsen inden for aftalte tidsrammer.

- Mulighed for at tage teoretisk og praktisk køreprøve til bus på andre sprog end dansk.

×

Brug af cookies på arriva.dk

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse, bl.a. så vi kan huske dine seneste indtastninger. Ved at benytte arriva.dk accepterer du vores brug af cookies.