Medarbejder prøver elcykel ifm. elcykelprojekt på Arrivas busanlæg i Esbjerg

Flere mænd i sadlen hos Arriva i Esbjerg

På Arrivas busanlæg i Esbjerg er projektet ”Flere mænd i sadlen” skudt i gang. Projektet skal få flere af Arrivas medarbejdere til at vælge cyklen frem for bilen. Den 1. februar blev medarbejderne introduceret for to elcykler, som de har mulighed for at låne i to uger af gangen, og de første medarbejdere er allerede i fuld gang med at teste cyklerne.

På trods af at Danmark er et cykelland, er der langt imellem cyklerne på mange af de danske arbejdspladser. Især på arbejdspladser med mange mænd. Det gør projektet ”Flere mænd i sadlen” noget ved. Cyklistforbundet står bag projektet i et samarbejde med Forum for Mænds Sundhed og Dansk Metal. 

Elcykler skal få flere i sadlen i Esbjerg

For at øge antallet af potentielle cyklister og udvikle en cykelkultur på Arrivas busanlæg i Esbjerg, er Cyklistforbundets anbefaling at introducere medarbejderne for elcykler. 

Cyklistforbundet har gennemført en transportvaneundersøgelse blandt medarbejderne i Esbjerg for at afdække, hvor langt folk har til arbejde, og hvor mange der tager cyklen i dag. Undersøgelsen viser, at 67,7% i sommerhalvåret og 74% i vinterhalvåret tager bilen fire eller flere dage om ugen. Det kan blandt andet skyldes, at 21,6% har mellem 15 og 29,9 km, og 15,4% har 30 eller mere end 50 km til og fra arbejde. Pendlerlængden er dog for den største del af medarbejderne mellem 2 og 9,9 km. 

Derudover viser undersøgelsen også, at 29,2% af medarbejderne ønsker at cykle mere, og hele 76,9% ønsker at få mere motion og aktivitet ind i deres hverdag. Der er altså et rigtig godt potentiale til at få flere i sadlen. 

Ifølge Cyklistforbundet er elcyklerne til glæde for begge målgrupper - både de medarbejdere der bor fx 10-20 km fra arbejdspladsen, og medarbejdere der ønsker mere motion og en sund livsstil.

Stor interesse for elcyklerne

Fra den 1. februar har anlægget i Esbjerg stillet to elcykler til rådighed, som medarbejderne kan låne i to uger af gangen. På trods af navnet ”Flere mænd i sadlen” gælder tilbuddet også for kvinder.

Indtil videre har 18 medarbejdere tilmeldt sig projektet.