Arriva Tog Bro

Alle Arrivas 43 togsæt har nu indbygget ERTMS-system

I sommeren 2017 begyndte Arriva ombygningen af det første Lint41-togsæt til det nye signalsystem, og den 16. oktober i år kunne man så sætte punktum for udrustningen af alle 43 togsæt. Det digitale signalsystem, også kaldet ERTMS, skal, når infrastrukturen er på plads, sikre en mere stabil togdrift til fordel for passagererne.

Den 16. oktober var en stor en dag for Arriva. Det var nemlig dagen, hvor det sidste Arriva-tog blev installeret med ERTMS-systemet, og dermed er alle Arrivas togsæt nu klar til at køre på strækninger med det nye, digitale signalsystem. Målet med systemet er blandt andet at sikre flere tog til tiden og dermed færre forsinkelser. Head of Engineering i Arriva, Lars Ditlevsen, glæder sig over, at Arriva nu er i mål med det store projekt. 

”Vi begyndte første ombygning med ERTMS-installation i maj 2017 og efter en lang rejse med masser af test, installationer og godkendelser, kan vi nu endelig sætte punktum for det store projekt, som på sigt vil betyde, at passagerne fremover vil opleve en mere stabil togdrift og flere tog til tiden. Arriva har også haft en lang proces omkring uddannelse af lokomotivførere. De er blevet uddannet i at betjene det nye udstyr til kørsel på eksisterende sikringsanlæg og har gennemgået en længere uddannelse i betjening og regler for kørsel på nyetablerede strækninger med ERTMS-sikringsanlæg.”

Installeringen af det nye ERTMS-system er sket i samarbejde med Banedanmark og Alstom og har ifølge Susanne Hejer, Direktør i Arriva Tog, været yderst positivt.

”Samarbejdet med både Banedanmark og Alstom er forløbet meget positivt og har været præget af en meget proaktiv indstilling fra alle parter med at løse opgaverne og de uforudsete udfordringer, der har været undervejs. Det vil vi i Arriva Tog gerne takke de to samarbejdspartnere for.” 

Også i Banedanmark har der været glæde over det stærke samarbejde, siger Thilde Restofte Pedersen, direktør for Signalprogrammet i Banedanmark.

”Vi er meget glade for, at vi med Arriva og Alstom er nået i mål med at udruste alle Arrivas Lint41-togsæt med det nye signalsystem. Det forventer vi vil være til stor glæde ikke mindst for passagererne, der gerne skulle opleve flere tog til tiden og færre forsinkelser, som skyldes signalfejl. Derfor er det en vigtig milepæl, som vi med Arriva har nået,” siger hun og fortsætter:

”Lige fra starten har Arriva og dets medarbejdere vist stort engagement og samarbejdsvilje, og at de havde styr på opgaven. Det ville være for meget at sige, at der ikke har været sten på vejen derhen, men det har været en fornøjelse at opleve, hvordan selv de mest utrolige forhindringer er blevet overkommet. Jeg takker derfor for et forbilledligt godt og stærkt samarbejde med Arriva.”

Siden februar 2020 har Arriva kørt med fuld ERTMS-overvågning på Thy-banen, som kører fra Struer til Thisted. Og man forventer at strækningen Langå – Struer – Holstebro, inkl. Struer station, er fuld udstyret med ERTMS og klar til idriftsættelse i første kvartal 2021.

Fakta om ETMS-systemet
Det nye signalsystem er et computerbaseret system, hvor signalerne vises direkte på en skærm i togets førerrum og altså ikke via fysiske signaler langs sporene, som de er i dag. Planen er, at togene som de første får implementeret det nye signalsystem, og derefter arbejder Banedanmark med at gøre sporene klar til systemet.

Signalsystemerne erstatter de gamle signalanlæg på det danske jernbanenet, som både er slidte og teknologisk forældede, og som indebærer, at lokomotivførerne skal holde øje med fysiske signaler langs banen og ind i mellem være i telefonisk kontakt med kommandoposter, før de får signal til at køre. Det nye system er fjernstyret, så lokomotiv får signaler digitalt på deres computerskærm i førerrummet.