Sundhedsstyrelsen anbefaler mundbind i kollektiv trafik ved trængsel. Særligt til rejsende i Østjylland: Her er der er krav om mundbind i toget og på stationer. Læs mere her.


Fra d. 12.08 er der indført krav om pladsbillet i DSBs InterCity og InterCityLyn-tog. Læs mere om DSB pladsbillet her.

 
Tog_2019_Skov_webnyhed

Arriva tilpasser køreplan for togene

Fra mandag den 23. marts er køreplanen for Arrivas tog justeret. Tiltaget, der betyder, at antallet af afgange reduceres, skal sikre en mere stabil drift og vil både gælde i fjern- og regionaltogtrafikken, i metroen, på S-togsnettet og på færgeafgangene til og fra Bornholm. Baggrunden for de færre afgange er, at der er markant færre rejsende i den kollektive trafik.

Efter myndighedernes opfordringer til de rejsende og til udbyderne af kollektiv trafik i forhold til at sprede de rejsende over døgnet og sikre god afstand mellem hinanden, har mange af de rejsende undgået at bruge den kollektive trafik. Samtidig har den gradvise nedlukning af offentlige arbejdspladser, skoler, institutioner mv. givet et ekstra nyk nedad i antallet af passagerer. 

Den aktuelle situation har medført et markant fald i antallet af passagerer, og derfor reduceres trafikken nu, ved at Arrivas tog fra mandag den 23. marts kører med nedsat drift. Som passager kan man altid holde sig orienteret om de aktuelle togafgangene på rejseplanen.dk

- Ved at reducere antallet af afgange kan vi sikre en stabil drift og en robusthed i køreplanerne, så de rejsende, der er tilbage, fortsat har mulighed for at komme til og fra arbejde og kan regne med, at togene kører. Det gælder blandt andet det kritiske personale i sundheds- og ældresektoren, der er afhængige af den kollektive trafik for at komme til og fra arbejde, siger transportminister Benny Engelbrecht og fortsætter:


- Trafikoperatørerne har oplyst, at en nedjustering i antallet af afgange ikke forventes at give pladsproblemer. Derfor synes jeg, det er sund fornuft, at trafikselskaberne tager bestik af den aktuelle situation og tilpasser deres køre- og sejlplaner.

Både Arriva, DSB og Metroselskabet følger udviklingen i antallet af rejsende tæt og vil sørge for at indsætte ekstra kapacitet, hvis der mod forventning skulle opstå høj belægning i togene.

 

Opdateret

De ændrede køreplaner gælder indtil videre for uge 14 og 15 med. Vi anbefaler, at du holder dig orienteret på rejseplanen.dk., der er opdateret med de aktuelle tider for disse uger.