Vær opmærksom på at DSB har krav om pladsbillet i IC-, IC Lyn og Regionaltog. Der er ikke pladsbilletkrav i Arrivas tog. Læs mere her.

 
Banedanmark_signalsystem

Nyt signalsystem udrullet på Thybanen

Som den tredje togstrækning i landet har Thybanen, der løber mellem Thisted og Struer, fået installeret det nye digitale signalsystem, ERTMS.

Arrivas strækning mellem Thisted og Struer har fået installeret det nye digitale signalsystem, ERTMS. Signalsystemet skal sikre, at der i fremtiden vil være markant færre signalfejl i togdriften, og derfor kan passagererne se frem til færre forsinkelser og mulighed for flere tog på skinnerne. 

Arriva og Banedanmark har arbejdet på udrulningen af signalsystemet på Thybanen frem til den forløbne weekend og har siden midten af februar taget systemet i brug etape for etape. Alt er forløbet planmæssigt, og dermed er Arrivas tog fra i dag begyndt at køre på det nye signalsystem på hele strækningen imellem Thisted og Struer. Thybanen er den tredje togstrækning, hvor det nye signalsystem, ERTMS, er udrullet.

Erfaringerne fra de første strækninger viser, at systemerne medfører, at der i dag er færre forsinkelser pga. signalfejl, så passagererne får flere tog til tiden. Arriva, som har togdriften på Thybanen, ser frem til at køre på det nye system.

”Passagererne vil opleve færre forsinkelser, ligesom det vil give mulighed for at optimere køreplanerne, og for at togene kan køre tættere på hinanden. Så det får stor betydning for både de rejsende og vores lokomotivførere, at vi nu begynder at køre på det nye digitale signalsystem, og vi ser frem til, at vi, i samarbejde med Banedanmark, skal udrulle resten af signalsystemet på vores andre strækninger i Midt- og Vestjylland henover de næste år,” siger direktør for Tog Susanne Hejer fra Arriva.

”Med det nye system får vi en mere stabil togdrift, vi får flere tog til tiden, og vi får også plads til flere tog på skinnerne, fordi togtrafikken kan køre hurtigere. På Thybanen for vi også et endnu højere sikkerhedsniveau, fordi der ikke her har været automatisk togkontrol tidligere,” siger Søren Boysen, der er direktør for Signalsystemer i Banedanmark.

Signalsystemerne erstatter de gamle signalanlæg på det danske jernbanenet, som både er slidte og teknologisk forældede, og som indebærer, at lokoførerne skal holde øje med fysiske signaler langs banen og ind i mellem være i telefonisk kontakt med kommandoposter, før de får signal til at køre. Det nye system er fjernstyret, så lokoføreren får signaler digitalt på deres computerskærm i førerhuset. Forventningen er, at 80 procent af forsinkelser, der skyldes signalrelaterede fejl på jernbanenettet, vil forsvinde, når man siger farvel til de gamle signaler.