Pensionist kundetype alder pensionistalder rabat

Aldersgrænsen for pensionistrabat hæves

Aldersgrænsen for pensionistrabat i den kollektive trafik hæves til 67 år fra den 1. juli 2022.

Fra den 1. juli 2022 stiger aldersgrænsen for at opnå pensionistrabat til 67 år, når der rejses med kollektiv transport. Ændringen gælder for alle landets tog- og trafikselskaber og sker som en tilpasning til den gældende aldersgrænse for folkepension, der løbende bliver reguleret.

I takt med at alderen for folkepension stiger, bliver retningslinjerne for at opnå pensionistrabatter på rejser i den kollektive transport tilpasset. Personer på tidlig- og sociale pensioner bliver ikke berørt af den ændrede aldersgrænse, der får størst betydning for personer lige under den nye aldersgrænse.

Derfor er der etableret en overgangsordning for personer, der på nuværende tidspunkt har opnået pensionistrabat, men ikke når at fylde 67 inden 1. juli 2022. Hvis man inden den 1. juli har bestilt et personligt rejsekort med pensionistrabat, så beholder man denne rabat efter skæringsdatoen – også selvom man endnu ikke er fyldt 67 år. Man kan også forny et eksisterende rejsekort pensionist efter den 1. juli, selvom man ikke er fyldt 67 år. 

”Det er kun naturligt, at adgangen til pensionistrabat i kollektiv trafik følger folkepensionsalderen, men helt så hyppige ændringer med små, gradvise nøk er ikke hensigtsmæssigt for vores kunder at skulle forholde sig til, og heller ikke for trafikvirksomhederne at skulle håndtere. Derfor har vi ikke foretaget ændringer i takt med pensionslovgivningen før nu, hvor vi pr. 1. juli 2022 skaber sammenhæng”, udtaler Therese Christensen, Kommerciel Chef for Arriva og fortsætter. 
 
”Vi er glade for, at der er skabt en mulighed for, at kunder med berettiget pensioniststatus på visse produktkategorier ikke mister muligheden for denne. Har man i et kundeforhold med lidt fastere tilknytning været vant til at kunne få rabat som 65+, så kan man blive ved med det, selvom aldersgrænsen i øvrigt flyttes. Det gælder kunder med rejsekort-kundetype ”pensionist” og pendlerkort-kundetype ”pensionist” købt i Arriva app før 1. juli 2022.” 
 
Fakta:

  • Aldersgrænsen for pensionistrabat i den kollektive trafik hæves til 67 år fra den 1. juli 2022
  • Folkepensionsalderen stiger i 2022 til 67 år, det betyder, at alle født efter den 1. juli 1955 kan gå på pension som 67-årige
  • Folkepensionsalderen steg til 66 år i 2020 og til 66,5 år i 2021 
  • Næste planlagte stigning i pensionsalderen er i 2030 
  • Rejsekort bestilles på www.rejsekort.dk