Togisne

Her er de nye køreplaner for 2024

Den 10. december træder Arrivas køreplaner for 2024 i kraft på alle Arrivas strækninger.

Se køreplanerne her.

I de nye køreplaner er der nogle ændringer fra de nuværende køreplaner. Det gælder blandt andet på Svendborgbanen, på Vestbanen (Varde – Nørre Nebel og Esbjerg – Varde – Skjern) og mellem Esbjerg og Tønder. Disse ændringer er oplistet herunder.

Udover nogle mere udtalte ændringer, kan der forekomme små minutjusteringer. Derfor opfordrer Arriva passagerne til at benytte rejseplanen.dk og orientere sig i de nye køreplaner inden afrejse.

Her følger et overblik over de større ændringer:

Odense – Svendborg

 • Der kommer til at køre ét tog i timen, der standser ved alle stationer, og ét tog i timen, som ikke standser i Højby, Pederstrup, Rudme, Kværndrup og Stenstrup Syd.
 • Alle tog stopper i Hjallese, som er et centralt knudepunkt i forhold til at skifte til letbanen.
 • Passagerer, der rejser fra de mindre stationer, undgår togskifte i Ringe.
 • Der kommer til at køre en ekstra afgang fra Odense kl. 23:52 alle ugens dage.
 • Der kommer til at køre en ekstra afgang fra Svendborg kl. 00:53 natten efter fredag og lørdag.
 • Lørdag og søndag er tilpasset til antallet af passagerer, så der fremover kommer til at køre flere afgange om søndagen.
 • Togene kører til Svendborg hver halve time i tidsrummet fra kl. 10 til kl. 20 om søndagen.
 • Køreplanen bliver ens hele året, da der ikke skiftes til en ny sommerkøreplan.

Varde – Nørre Nebel og Esbjerg – Varde – Skjern

 • Ændringer i betjeningen på Vestbanen sidst på dagen mandag-fredag: Nye afgangstider fra Varde til Nørre Nebel: 17:02, 19:03, 21:03.
 • Ændrede tider mandag til fredag fra Nørre Nebel til Varde: 17:56, 19:54, 21:54.
 • Lørdag og søndag vil køreplanen forblive som den er i dag.
 • Justering af de første morgenture Skjern-Esbjerg og dermed fjernelse af tog kl. 4:45 fra Skjern.
 • Togskifte i Varde efter kl. 18 til og fra Esbjerg på grund af ændring af køretider på Vestbanen om aftenen.
 •  

Esbjerg – Tønder

 • En aftenafgang fra Esbjerg, som i den nye køreplan vil afgå kl. 19.10, stoppede tidligere i Ribe, men vil nu fortsætte til Tønder kl. 19:45.
 • Den første morgenafgang Ribe-Tønder i hverdagene med ankomst i Tønder kl. 5:46 udgår.
Afgangen fra Esbjerg 5:08 til Ribe i hverdagene udgår.